uzavření  Mš

V pondělí 10.5. 2021 bude z technických důvodů uzavřena MŠ.

Děkujeme za pochopení.

 

mš  od 11.5. 2021

 
 
 
 

 

 

zápis do mš   2021-2022

Formuláře k zápisu jsou na webových stránkách ve zmenšené podobě, před vytištěním je třeba jejich zvětšení na formát A4 (900 x 1272).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace k zápisu do 1. tříd zš

FORMULÁŘE K ZÁPISU DO ZŠ  KE STAŽENÍ:

zápis 2021 - 2022.docx (14,7 kB)
zápisový lístek - formulář 21 - 22.docx (18,7 kB)

 

Vážení rodiče, 

 zasílám Vám shrnutí informací k Zápisu do ZŠ.

Doufáme, že jste všichni v pořádku, a velmi se na děti i na Vás těšíme.

                                                                   Hujová Irena a kolektiv MŠ

 

KORONAVIROVÉ ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ZÁPISY DO ZŠ V DUBNU 2021

Zápisy do ZŠ probíhají v rozmezí od 1. do 30. dubna 2021. Konkrétní termín zápisu v konkrétní ZŠ stanoví ředitel školy v rámci tohoto období – sledujte tedy webové stránky Vámi vybrané ZŠ.

FORMÁLNÍ A MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

Zápis do ZŠ se skládá z formální a motivační části.

 

FORMÁLNÍ ČÁST:

Během formální části se vyřeší potřebné „papíry“. Je možné potřebné dokumenty doručit:

 1. ·         prostřednictvím datové schránky,
 2. ·         emailem s elektronickým podpisem (nestačí „obyčejný“ email),
 3. ·         poštou
 4. ·         osobním podáním ve škole.

 

MOTIVAČNÍ ČÁST:

Během motivační části dítě plní různé úkoly. Tato motivační část není (a v minulých letech nebyla) pro děti povinná. Je možné tuto motivační část realizovat on-line.

Zapsat dítě do školy bez jeho přítomnosti lze už několik let, ale téměř se o této možnosti nevědělo a jen málo rodičů ji využívalo.

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

• V případě škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne zápis také distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně povinné dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

• Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

                                                                                                    

Uzavření mš

- Vážení rodiče!

   Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 26. ÚNORA 2021  č. 200 bude mateřská škola Zvoneček v Bříze uzavřena od pondělí 1. 3. 2021 - 21. 3. 2021.

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

Rodiče, kteří budou chtít čerpat OČR si stáhnou formulář a jako důvod uzavření vyplní: Usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021.

Ošetřovné:  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu  Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Povinná distanční výuka pro předškolní děti:
Vážení rodiče,
Každý týden hned v pondělí bude zveřejněno týdenní téma s úkoly a náměty pro distanční výuku předškolních dětí.

Po znovuotevření MŠ nám pouze podepsané pracovní listy odevzdáte. Jestliže budete chtít (není povinné), tak nám můžete vyfotit a poslat i výtvarné práce, které si s dětmi vytvoříte (přes whats up 777697882).  Budeme rády za společnou spolupráci.

Budeme se na všechny naše děti i na Vás opět velmi těšit, až nám to situace umožní a dovolí. Hodně zdraví Vám všem přeje kolektiv MŠ

 Vstup do vstupní chodby MŠ je povolen pouze s nasazeným respirátorem a to po celou dobu, kdy se v MŠ zdržujete.

 

 
 

letní prázdniny

Plánované uzavření MŠ v období letních prázdnin proběhne  od  12.7. 2021  do  13.8. 2021 (5 týdnů).
Plný provoz Mš bude do pátku 9.7. 2021.  Provoz bude znovu záhájen v pondělí 16.8. 2021 - celodenní se stravou.
 

 

 

 

 

Informace pro rodiče na školní rok 2020 -2021

 
 
Od pondělí 7.9. 2020 je povolen vstuposob do MŠ pouze s rouškou!!!  I nadále platí již zveřejněné informace v "Manuálu od 1.9. 2020", kdo a kdy má do MŠ přístup.
 
Dezinfekce
V rámci preventivního opatření žádáme rodiče, o dezinfikování rukou bezoplachovým gelem, který je umístěn v chodbě vedle hlavního vstupu do MŠ.  Děkujeme.
 

Mateřská škola Zvoneček v Bříze hledá kvalifikovanou p.učitelku na překrývání (vycházku) do MŠ na úvazek 0,37. 

 

školní asistent

Naše MŠ se opět zapojila do výzvy MŠMT "Šablony III.",kde se nám podařilo získat finanční prostředky v částce 237402,- Kč, které budou využity na pozici  "ŠKOLNÍHO ASISTENTA". Náš projekt se jmenuje "S dětmi za poznáním" a jeho realizace potrvá od 1.9. 2020 do 28.2. 2022. 
 
 
 

Informace k zápisu + dokumenty

V přílohách najdete potřebné informace, dokumenty a formuláře k zápisu dítěte do Mateřské školy.
 
 
První krůčky v MŠ:
 • Mluvte s dítětem o tom, co se v MŠ dělá a jaké to tam je.
 • Zvykejte dítě na odloučení.
 • Veďtě dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle.
 • Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do MŠ, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne.
 • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat.
 • Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (např. plyšáka, hračku, šátek, ...).
 • Plňte své sliby - když řekněte, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
 • Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
 • Za pobyt v MŠ neslibujte dítěti odměny předem.
 • Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte - s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny, apod.

 

Co přinést dítěti do MŠ!

 • bačkory (ne pantofle) - ne s černou podrážkou (kvůli šmouhám na koberci)
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, tepláky, triko)
 • pláštěnku + holínky (dle uvážení)
 • balení papírových kapesníků + vlhčený toaletní papír
 • pyžamo (v pondělí vždy čisté, v pátek odnést na vyprání)
 • kartáček na zuby

   - Prosíme o podepsání věcí, učte vaše děti poznávat, jaké věci jsou jejich a co jim patří.

 

Provoz MŠ

Provoz MŠ od 6:00 hod. do 16:00 hod.

Příchod do 8:00 hod. - poté se MŠ uzamyká (prosíme, přivádějte své děti včas, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností).

 

Vyzvedávání dětí: 

 • po obědě od 12:00 hod. do 12:20 hod.
 • odpoledne od 14:30 hod. 

       - Pokud půjde dítě z MŠ dříve, je nutná domluva s p. učitelkou předem.

       - Je nutné vyzvednout si dítě tak, aby mohla být MŠ v 16:00 hod. uzavřena.

                                                                                                           Děkujeme.

 

Nepřítomnost  a odhlašování dětí

-  v případě neplánované nepřítomnosti dítěte (nemoc, ....) je nutné dítě telefonicky omluvit do 7:30 hod. jak v MŠ, tak v jídelně ZŠ Straškov.

- v případě plánované nepřítomnosti dítěte (dovolená, ... ) stačí nepřítomnost nahlásit den předem v MŠ do 7:30 hod.

 

Omlouvání dětí

Omlouvání dětí plnících povinnou předškolní docházku (které dovršily 5 let do 31.8. 2019):

    - Zákonný zástupce nahlásí absenci a příčinu nepřítomnosti dítěte telefonicky nebo osobně v MŠ.

    - Ihned po návratu dítěte do MŠ zákonný zástupce předloží p. učitelce písemnou omluvenku (vyplněný formulář), která se zakládá do složky dítěte.

 

Zabezpečení dvěří

V MŠ funguje elektronické zabezpečení vstupních dveří s videokamerou . Prosíme, nikdy společně s vámi nevpouštějte do MŠ cizí osoby z důvodu bezpečnosti vašich dětí!

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata je stanovena na školní rok 2019-2020 v částce 400,- Kč. na příslušný kalendářní měsíc, vždy do 15. dne v měsíci - platba v hotovosti p. ředitelce nebo p. učitelce.

Dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání (rok před zahájením školní docházky) se poskytuje vzdělávání bezúplatně.

 

Stravné

Úhrada za stravování se bude hradit takto:

     - Na začátku školního roku zákonní zástupci strávníků zřídí povolení k inkasu na svých účtech a zároveň ihned vloží jednorázovou   platbu 700,- Kč na účet Školní jídelny.

             ZŠ STRAŠKOV-VODOCHODY      35-9068210267/0100

     - Následně vedoucí ŠJ ve Straškově bude strhávat vždy do 10. dne v měsíci každému strávníkovi z účtu skutečně projedenou částku (tedy na začátku měsíce října zpětně za stravné září, atd.).

      - Za strávníky se zákonní zástupci mohou přihlašovat i odhlašovat zadáním hesla, které jim bude vydáno na základě poskytnutí jejich e-mailu vedoucímu školní jídelny a potom mají možnost kontroly svého účtu ohledně stravování.

Dodavatel se zavazuje, že veškeré přeplatky, které vzniknou během školního roku budou vyplaceny vždy do 20. dne v měsíci červenci každého roku.

 

Ceny platné od 1.8.2019: MŠ

Obec Bříza

KATEGORIE 3-6 LET                       PŘESNÍDÁVKA      9,-Kč

                                                         OBĚD                    14,-Kč

                                                         SVAČINA                 9,-Kč

 

KATEGORIE NAD 7 LET                PŘESNÍDÁVKA       10,-Kč

                                                        OBĚD                      15,-Kč

                                                        SVAČINA                   9,-Kč

Dotace OÚ Bříza 2,-Kč.

 

Ostatní obce a města

KATEGORIE 3-6 LET                     PŘESNÍDÁVKA          10,-Kč

                                                       OBĚD                         15,-Kč

                                                       SVAČINA                      9,-Kč

 

KATEGORIE NAD 7 LET              PŘESNÍDÁVKA             10,-Kč

                                                      OBĚD                            17,-Kč

                                                      SVAČINA                         9,-Kč

 

Logopedická prevence

Od října 2019 každý čtvrtek bude probíhat individuální logopedická prevence.

Během měsíce září se zjistí úroveň komunikačních schopností a poté bude rodičům navrhnuto řešení.

 

Naše MŠ spolupracuje s SPC Roudnice nad Labem:

Mgr. Gabriela Encová

Telefon: 731 449 127

E-mail: spc.klient@tiscali.cz

Sídlo: třída T.G.Masaryka 1502, Roudncie nad Labem 413 01