Informace ke znovuotevření MŠ

Od pondělí 25.5. 2020 zahajujeme provoz MŠ od 6:00h - 16:00 hod.  Přihlášené děti dle telefonické domluvy budou mít na pondělí zajištěné stravování ze ZŠ Straškov. Případné změny je potřeba nahlásit v MŠ do čtvrtka 21.5. 2020 do 12:00hod.

V pondělí 25.5. 2020  s příchodem dítěte do MŠ jsou rodiče povinni odevzdat vyplněný formulář "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění", jinak nemůže být dítě přijato do MŠ.

V prvním týdnu se bude vybírat úplata za květen 200 Kč. Tato platba se vztahuje na všechny děti, i ty, které budou nepřítomny.

V MŠ jsou již k nahlédnutí fotografie dětí, které si během prvního týdne provozu můžete zakoupit.

Ve složce AKCE najdete pár typů pro činnost s dětmi k tématu KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ.

 S pozdravem kolektiv MŠ

 

Vážení rodiče,

v příloze naleznete tiskopisy k podpisu - nemusíte si je tisknout, budou připraveny v MŠ.

Covid 19 příloha_čestné_prohlášení-1.docx (16257)
Dodatek ke Znovuotevření - Osoby s rizikovými faktory.docx (15057)
Hlavičkový papír MS- Informace k znovuotevření MŠ.odt (64918)
Přísná opatření - COVID 19 - s podpisem.docx (15114)
 

dezinfekce

V rámci preventivního opatření žádáme rodiče, o dezinfikování rukou bezoplachovým gelem, který je umístěn v chodbě vedle hlavního vstupu do MŠ.  Děkujeme.

 

Informace k zápisu + dokumenty

V přílohách najdete potřebné informace, dokumenty a formuláře k zápisu dítěte do Mateřské školy.
 

 

!! ROZHODNUTÍ O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY !!

Vážení rodiče!

Z rozhodnutí OÚ v Bříze bude Mateřská škola Zvoneček v Bříze uzavřena 

od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání.

O případných změnách Vás budeme dále  informovat.

 

Potvrzení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení se bude vydávat od pondělí 16. 3. 2020 do čtvrtka 19. 3. 2020 od 8. 00 do 12. 00 hodin v MŠ.

ODKAZ  NA ROZHODNUTÍ OU BŘÍZA rozhodnuti.jpg (124367)

Hujová Irena,

ředitelka MŠ

 

provoz  MŠ  o letních  prázdninách 2020

MŠ bude na 5. týdnů  UZAVŘENA  od 6.7.  do 7.8. 2020

Od pondělí  10.8. 2020 bude zahájen celodenní provoz se stravou (6:00h - 16:00h)

 

Nový školní rok  2020 - 2021

Nejpozději v 8:00 hod. přivěďte své děti do MŠ - každé dítě má svou skříňku se značkou - značky se jmény jsou vyvěšeny v šatně dětí.

První krůčky v MŠ:

 • Mluvte s dítětem o tom, co se v MŠ dělá a jaké to tam je.
 • Zvykejte dítě na odloučení.
 • Veďtě dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle.
 • Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do MŠ, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne.
 • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat.
 • Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (např. plyšáka, hračku, šátek, ...).
 • Plňte své sliby - když řekněte, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
 • Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
 • Za pobyt v MŠ neslibujte dítěti odměny předem.
 • Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte - s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny, apod.

 

Co přinést dítěti do MŠ!

 • bačkory (ne pantofle) - ne s černou podrážkou (kvůli šmouhám na koberci)
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, tepláky, triko)
 • pláštěnku + holínky (dle uvážení)
 • balení papírových kapesníků + vlhčený toaletní papír
 • pyžamo (v pondělí vždy čisté, v pátek odnést na vyprání)
 • kartáček na zuby

   - Prosíme o podepsání věcí, učte vaše děti poznávat, jaké věci jsou jejich a co jim patří.

 

Provoz MŠ

Provoz MŠ od 6:00 hod. do 16:00 hod.

Příchod do 8:00 hod. - poté se MŠ uzamyká (prosíme, přivádějte své děti včas, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností).

 

Vyzvedávání dětí: 

 • po obědě od 12:00 hod. do 12:20 hod.
 • odpoledne od 14:30 hod. 

       - Pokud půjde dítě z MŠ dříve, je nutná domluva s p. učitelkou předem.

       - Je nutné vyzvednout si dítě tak, aby mohla být MŠ v 16:00 hod. uzavřena.

                                                                                                           Děkujeme.

 

Nepřítomnost  a odhlašování dětí

-  v případě neplánované nepřítomnosti dítěte (nemoc, ....) je nutné dítě telefonicky omluvit do 7:30 hod. jak v MŠ, tak v jídelně ZŠ Straškov.

- v případě plánované nepřítomnosti dítěte (dovolená, ... ) stačí nepřítomnost nahlásit den předem v MŠ do 7:30 hod.

 

Omlouvání dětí

Omlouvání dětí plnících povinnou předškolní docházku (které dovršily 5 let do 31.8. 2019):

    - Zákonný zástupce nahlásí absenci a příčinu nepřítomnosti dítěte telefonicky nebo osobně v MŠ.

    - Ihned po návratu dítěte do MŠ zákonný zástupce předloží p. učitelce písemnou omluvenku (vyplněný formulář), která se zakládá do složky dítěte.

 

Zabezpečení dvěří

V MŠ funguje elektronické zabezpečení vstupních dveří s videokamerou . Prosíme, nikdy společně s vámi nevpouštějte do MŠ cizí osoby z důvodu bezpečnosti vašich dětí!

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata je stanovena na školní rok 2019-2020 v částce 400,- Kč. na příslušný kalendářní měsíc, vždy do 15. dne v měsíci - platba v hotovosti p. ředitelce nebo p. učitelce.

Dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání (rok před zahájením školní docházky) se poskytuje vzdělávání bezúplatně.

 

Stravné

Úhrada za stravování se bude hradit takto:

     - Na začátku školního roku zákonní zástupci strávníků zřídí povolení k inkasu na svých účtech a zároveň ihned vloží jednorázovou   platbu 700,- Kč na účet Školní jídelny.

             ZŠ STRAŠKOV-VODOCHODY      35-9068210267/0100

     - Následně vedoucí ŠJ ve Straškově bude strhávat vždy do 10. dne v měsíci každému strávníkovi z účtu skutečně projedenou částku (tedy na začátku měsíce října zpětně za stravné září, atd.).

      - Za strávníky se zákonní zástupci mohou přihlašovat i odhlašovat zadáním hesla, které jim bude vydáno na základě poskytnutí jejich e-mailu vedoucímu školní jídelny a potom mají možnost kontroly svého účtu ohledně stravování.

Dodavatel se zavazuje, že veškeré přeplatky, které vzniknou během školního roku budou vyplaceny vždy do 20. dne v měsíci červenci každého roku.

 

Ceny platné od 1.8.2019: MŠ

Obec Bříza

KATEGORIE 3-6 LET                       PŘESNÍDÁVKA      9,-Kč

                                                         OBĚD                    14,-Kč

                                                         SVAČINA                 9,-Kč

 

KATEGORIE NAD 7 LET                PŘESNÍDÁVKA       10,-Kč

                                                        OBĚD                      15,-Kč

                                                        SVAČINA                   9,-Kč

Dotace OÚ Bříza 2,-Kč.

 

Ostatní obce a města

KATEGORIE 3-6 LET                     PŘESNÍDÁVKA          10,-Kč

                                                       OBĚD                         15,-Kč

                                                       SVAČINA                      9,-Kč

 

KATEGORIE NAD 7 LET              PŘESNÍDÁVKA             10,-Kč

                                                      OBĚD                            17,-Kč

                                                      SVAČINA                         9,-Kč

 

Logopedická prevence

Od října 2019 každý čtvrtek bude probíhat individuální logopedická prevence.

Během měsíce září se zjistí úroveň komunikačních schopností a poté bude rodičům navrhnuto řešení.

 

Naše MŠ spolupracuje s SPC Roudnice nad Labem:

Mgr. Gabriela Encová

Telefon: 731 449 127

E-mail: spc.klient@tiscali.cz

Sídlo: třída T.G.Masaryka 1502, Roudncie nad Labem 413 01